نهایی شدن مسکن اجتماعی درحال هماهنگی با سیستم بانکی می باشد

نهایی شدن مسکن اجتماعی درحال هماهنگی با سیستم بانکی می باشد

پورتال تفریحی پورتال ۱ :: لطفا در ادامه نهایی شدن مسکن اجتماعی درحال هماهنگی با سیستم بانکی می باشد را ببینید.

پورتال۱ آرشیو وب فارسی:کسب و کار: معاون مسکن و ساختمان وزارت راه وشهرسازی خبر داد: برنامه مسکن اجتماعی تدوین شده و در مراحل نهایی و هماهنگی با سیستم بانکی (جهت اعطای تسهیلات) و دولت (پرداخت یارانه) برای اجرا قرار داد.حامد مظاهریان در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: برخی برنامه های طرح جامع مسکن از جمله برنامه مسکن اجتماعی در قالب یک برنامه مشترک میان وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین شده و در مراحل نهایی و هماهنگی با سیستم بانکی (جهت اعطای تسهیلات) و دولت (پرداخت یارانه) برای اجرا قرار داد. وی افزود: با توجه به اینکه کلیه برنامه های نهادسازی و عملیاتی طرح بازنگری طرح جامع مسکن در ۷ محور اصلی قابل طبقه بندی می باشد، از سوی وزیر راه و شهرسازی پیگیری تحقق برنامه های هر یک از این محورها برعهده یکی از سازمان های تابعه به عنوان مسئول و برخی از سازمان های دیگر به عنوان همکار، گذاشته شده می باشد. معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: نهاد دبیرخانه راهبردی طرح جامع مسکن نیز تشکیل و مقرر شده می باشد که هر یک از متولیان مذکور با همکاری سایر دستگاه های مرتبط ضمن اولویت بندی برنامه های مربوطه به تدوین فرآیند اجرای برنامه ها بپردازند و ضمن هماهنگی با دبیرخانه راهبردی الزامات و قوانین ضروری برای عملیاتی نمودن در قالب محورهای اصلی احصاء و عملیاتی شود. مظاهریان درباره پیش بینی بودجه سال آینده درخصوص بخش های کم درآمد جامعه اظهار کرد: یکی از مهمترین برنامه های مسکن کم درآمدها در قالب برنامه مشترک تأمین مسکن می باشد که با هدف تأمین مسکن ملکی و اجاره ای برای اقشار خاص و تحت پوشش نهاد حمایتی و سایر اقشاری که توانایی فراهم نمودن سهم آورده متقاضیان را ندارند، در حال پیگیری می باشد. به گفته وی، با توجه به محوریت منابع یارانه ای و موانع موجود برای پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به این گروه ها، مقرر شده تا برای سال جاری با استفاده از منابع و ظرفیت های موجود هریک از نهادها و سازمان های متولی کم درآمدها مانند کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، سازمان تأمین اجتماعی، بنیاد مسکن و وزارت راه و شهرسازی و با تکیه حداقلی به منابع یارانه ای، این برنامه تا پایان امسال قابلیت اجرا پیدا کند. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه وشهرسازی تصریح کرد: در سال جاری و در قالب بودجه سال ۱۳۹۴ منبعی برای تحقق این برنامه لورفته ولی قطعاً در بودجه های سنوات آتی و در قالب برنامه ششم ردیف خاصی برای این موضوع پیش بینی و پیشنهاد می گرددد. بدیهی می باشد برای تأمین مسکن کم درآمدها در قالب مسکن مهر در بودجه سال ۱۳۹۴ و همچنین پیش بینی سال ۱۳۹۵ منابع لازم پیشنهاد گردیده می باشد. مظاهریان در پاسخ به این سوال که کمبود منابع دولت چه تأثیری در فرایند اجرای طرح جامع مسکن به خصوص در بخش مسکن کم درآمدها دارد، گفت: با توجه به اینکه در قالب طرح جامع مسکن کلیه برنامه های حمایتی مسکن از طریق پرداخت تسهیلات یارانه ای یا تأسیس صندوق هایی که خانوارهای کم درآمد را بانک پذیر می نماید، عملیاتی خواهد شد، لذا تأمین منابع یارانه ای از سوی دولت محترم ضرورت دارد و بدون تخصیص منابع و اعتبارات لازم و کافی امکان تحقق کامل این برنامه ها فراهم نیست.

یکشنبه ، ۳آبان۱۳۹۴

[تماشا متن کامل خبر]

نهایی شدن مسکن اجتماعی درحال هماهنگی با سیستم بانکی می باشد

منبع : پورتال پورتال۱

لطفا نظر خود را درباره نهایی شدن مسکن اجتماعی درحال هماهنگی با سیستم بانکی می باشد با ما در میان بگذارید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موبایلتو شارژ کن