راه های مقابله با نفوذ غرب و درمان آن از دیدگاه امام (ره)

راه های مقابله با نفوذ غرب و درمان آن از دیدگاه امام (ره)

پورتال تفریحی پورتال ۱ :: لطفا در ادامه راه های مقابله با نفوذ غرب و درمان آن از دیدگاه امام (ره) را ببینید.

پورتال۱ آرشیو وب فارسی:دانا: امام خمینی (رض) به عنوان مصلحی درد آشنا با توجه به شناخت دقیقی که از غرب و استعمار آن داشتند راه حل های مقابله با آن را نیز تعیین فرموده اند و در این راه نیز گامهای عملی را در راه سازندگی و حرکت امت اسلامی برداشتند.به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا  به نقل از زنجانم ، نفوذ چیست؟  نفوذ را به نفوذ داخل شدن و تأثیرگذاری در امورات جاری معنا کرده اند و نفوذ اجتماعی شامل حرکت های متعدد و مختلفی هست که از سوی گروهی برای داخل شدن در زمره تصمیم گیران جامعه و تأثیرگذاری بر روند جامعه و پیشرفت های آن،انجام می شود. گاهی این نفوذ، بسیار مثبت و مورد تأیید هست، همچون مواردی که عده ای بر امورات جامعه و تصمیم گیری های آن گمارده شده اند ولی دارای تجربه و تخصص کافی نیستند، در اینجا عده ای از متخصصان برای اصلاح امور در بدنه آنان نفوذ کرده و آنان را شیفته آراء منطقی و مستدل خود می گردانند تا روال حرکت جامعه به سوی تخصص و علم محوری حرکت کند. گاهی نفوذ، یک حرکت شیطانی و آسیب زننده به جامعه هست و آن وقتی هست که مسئولان جامعه شیفته آرا و افکار دشمن گردند و نجات جامعه را در پرتو علوم و تخصص دشمنانی جستجو نمایند و تمام دشمنی آنان را فراموش کرده و هر چه در جمال دشمن می نگرنند، فقط حُسن و خوبی ببینند. این شیفتگی تا جایی پیش می رود که نه تنها دشمنی آنان فراموش می شود بلکه گرگ را در پوست میشی دیده و ترحم نیز بر دشمن می کنند و در تمام جریانات گذشته، خودی ها را مقصر قلمداد می کنند. به دشمن ابراز ارادت و از افکار خودی ها دوری می نمایند، آنجا که قرار باشد گزارش ارائه شود به دشمن گزارش کامل و به دوستان هیچ اطلاعی داده نمی شود. در این حالت درب های کشور به سوی تمام کسانی که روزی با تمام قدرت در برابر نظام ایستاده بودند و امروز نیز از هیچ حرکتی در جهت زمین گیر کردن حکومت فروگذار نبوده اند، باز می شود و به کشورهای دوست که در تمام مواقع همراه کشور بوده اند، بی اعتنایی می شود. فرهنگ کشور دست خوش حرکت ها و آرمان های دشمن قرار می گیرد و بسیاری از حرام ها، موجه جلوه داده می شود و حرکت های تهاجمی رخ باخته و تبدیل به حرکت هایی می شود که دل دشمن را نلرزاند. سیاست کشور نیز دچار تغییرات اساسی می شود و بدون آن که کسی مطلع شود به صورت آرام به سوی صلح و صفا با دشمن به پیش می رود انگار که دشمن به دوستی صمیمی تبدیل شده هست. ولی دشمن در پی نقشه های خود هست و آرام و بی صدا در پی تصاحب سنگرهای نظام و تمام هستی ماست. در چنین مواقعی کجا هستند دیدبانان بسیجی که حرکت دشمن را تشخیص و به توپخانه ها، گرای ریزش گلوله دهند. راه های مقابله با نفوذ غرب و درمان آن  از دیدگاه امام (ره) امام خمینی (رض) به عنوان مصلحی درد آشنا با توجه به شناخت دقیقی که از غرب و استعمار آن داشتند راه حلهای مقابله با آن را نیز تعیین فرموده اند و در این راه نیز گامهای عملی را در راه سازندگی و حرکت امت اسلامی برداشتند چنانچه توسط همین رهنمودها بود که امت اسلامی ما به حرکت در آمد. در این قسمت از مقاله به ارائه رهنمودهای عملی ایشان پرداخته ایم: ۱- به خود آمدن و شخصیت خودی یافتن (بازگشت به خویشتن) “ملتی که بخواهد سر پای خود بایستد …. لازم هست که اول بیدار بشود. در طول تاریخ، در این سده های آخر کوشش شده هست که ملتهای جهان سوم خواب باشند. غافل باشند و توجهشان به خصیت خودشان نباشد و شخصت خودشان را اصلا وابسته به غیر بدانند. این قضیه از سالهای بسیار طولانی بوده هست و هی دائما رشد کرده هست تا این اواخر به رشد تمام رسیده بود. من یک قصه شنیدم که مال به نظر برسد صد سال پیش از این باشد. از شیخ ما مرحوم آیت الله حائری رحمه الله علیه نقل شد که من بچه بودم و یک جلسه ای درست کرده بودند، مردم جمع شده بودند آنجا و این لامپا را گذاشته بودند، یک پله هایی درست کرده بودند و آن لامپا را گذاشته بودند آنجا، آن بالا، مردم تازه می دیدند او را چراغشان قبلا چراغ های غیر از آن ترتیب بوده و یک نفر فرنگی هم آنجا بود این هر چند دقیقه یا چند زمان یک دفعه از این پله ها می رفت بالا و آن ماشه لامپا را حرکت می داد این یک قدری نورش می رفت بالا مردم صلوات می فرستادند بعد می آمد پائین یک قدری می ماند و مردم مشغول تماشا بودند. ” صحیفه نور. جلد۱۴٫ صفحه ۴- ۱ “آنهایی که این صنعت های بزرگ را درست کردند آنها هم انسانهای یک سر و دو گوشی هستند که مثل سایر انسانها، منتها قبل از ما بیدار شدند و ما را خواب کردند قبل از اینکه ما بیدار بشویم آنها بیدار شدند و هم خودشان را صرف این کردند که ایادی خودشان مستقیما یا به غیر مستقیم ما را غافل کنند ما را خواب کنند و به ما تزریق کنند به اینکه شما نمی توانید حکومت کنید، شما نمی توانید یک صنعتی داشته باشید. ” صحیفه نور. جلد۱۴٫ صفحه ۴-۱ شعار همراه با عمل راهگشاست “اگر ما از این خواب بیدار نشویم هر چه فریاد بزنیم فایده ندارد. شعارها فایده ندارد. آن شعاری فایده دارد که از روی علم باشد و توجه البته در یک انقلابی و در یک نهضتی اولش شعارهاست که این نهضت را به پیش می برد و اگر این شعارها نباشد انقلاب نمی تواند پیش ببرد بعد از اینکه انقلاب پیروز شد باید عمل کرد. باید توجه کرد به اینکه ما نباید همیشه دستمان دراز باشد…. ما که می خواهیم وابسته نباشیم باید اول بیدار بشویم به اینکه ما خودمان هم شخصیت داریم ما می توانیم کار انجام دهیم. ” صحیفه نور. جلد۱۴٫ صفحه ۴- ۱ خروج از غربزدگی و پیدا نمودن مفاخر خودی “اگر بخواهید مستقل باشید … از این تقلید غرب باید دست بردارید تا در این تقلید هستید آرزوی استقلال را نکنید، تا این نویسنده های ما همه حرف هایشان غربی هست این را دست از آن برندارند امید نداشته باشند که ملتشان مستقل بشود … ماها الان خودمان را گم کردیم، مفاخر خودمان را الان گم کردیم مآثر خودمان را گم کردیم تا این گم شده پیدا نشود شما مستقل نمی شوید. ” اتکاء به خدا موجب فرو ریختن خوف و ترس ماست “اگر بخواهید کشور شما یک کشور مستقلی باشد که دیگران نتوانند در آن دخالت بکنند از خودتان باید شروع کنید. تمام خوف و ترسهایی که انسان دارد از دشمن برای این هست که خودش را می بیند. اگر چنانچه دید که خدا هست در کار، برای خدا دارد کار می کند نمی ترسد برای اینکه مقدرات دست اوست. این استقلالی که خدا داده به ما اگر عنایت خدا نبود کی می توانستیم اینکار را بکنیم … . اگر عنایت خدا نبود شما چطور می توانستید دست امریکائی که دنیا را دارد می بلعد از کشورتان بیرونش کنید…. از قراری که شنیدم رئیس جمهور امریکا گفته هست که ایران ما را تحقیر کرد. این اول کار هست ایران تا آخر شما را تحقیر خواهد کرد. ” صحیفه نور. جلد ۱۸٫ صفحه ۲۱۵ بازگشت به اسلام و قرآن “ما خودمان فرهنگ غنی داریم، فرهنگ ما طوری هست که فرهنگ ما صادر شده هست به خارج که آنها گرفتند از ما … فرهنگ مسلمین غنی ترین فرهنگها بوده و هست مع الاسف مسلمین نتوانستند از آن استفاده کنند. اسلام همه چیز را برای مسلمین آورده هست، همه چیز، قرآن در آن همه چیز هست لکن مع الاسف ما استفاده از آن نکرده ایم و مسلمین مهجورش کردند، یعنی استفاده ای که باید از آن بکنند نکردند. باید مردم را توجه داد، گرایش داد به اسلام و قرآن … صحیفه نور. جلد ۶٫ صفحه ۲۲۰- ۲۱۸ مسلمانها باید خودشان را پیدا بکنند یعنی بفهمند که خودشان یک فرهنگی دارند، خودشان یک کشوری دارند، خودشان یک شخصیت دارند. اینک در ذهن جوان های ما کرده اند که باید مثلا فلان مکتب در اینجا پیاده بشود. مکاتب شما چیزی نیست اینها همین تعلیماتی هست که ابرقدرتها در ایران پیاده کرده اند. آنها یک همچو فرهنگی را برای ما درست کردند که ما از خودمان بیخود بشویم و آنها تمام چیزی که ما داریم و حیثیتی که ما داریم ببرند. باید ما برگردیم به حال اول اسلام، باید مسلمین برگردند به همان حال که با جمعیت کم غلبه کردند بر همه قدرتها، مسلمین با داشتن این همه ذخائر و با داشتن این همه مکنت ها و با داشتن این همه جمعیت، مع الاسف اینها را چون تکه تکه کردند بعد از جنگ عمومی، عثمانی را تکه تکه کردند و هر جا را دادند دست یک نوکری ازنوکرهای خودشان که حالا این گرفتاریها پیدا شده هست مسلمین باید یکپارچه بشوند و با ابرقدرت ها مقابله کنند و هیچ ابرقدرتی همنمی تواند با آنها مقابله کند ما الان با جمعیت کمی که داریم، ما سی و پنج میلیون جمعیت داریم در صورتی که حریف های ما میلیارد جمعیت دارند، ما با جمعیت کم عازم این شدیم که مقابله کنیم و هیچ بنا نداریم به اینکه پیروز شویم ما بنا داریم به تکلیف عمل کنیم ما مکلفیم که با ظلم مقابله کنیم. ” صحیفه نور. جلد ۶٫ صفحه ۲۰۱ “هیچ ملتی نمی تواند استقلال پیدا کند الا اینکه خودش، خودش را بفهمد، مادامیکه خودشان را گم کردند و دیگران را به جای خودشان نشاندند استقلال نمی توانند پیدا کنند. کمال تاسف هست که کشورما که حقوق اسلامی و قضای اسلامی و فرهنگ اسلامی دارد، این فرهنگ را، این حقوق را نادیده گرفته هست و دنبال غرب رفته هست، غرب در نظر یک قشری از این ملت جلوه کرده هست که گمان می کنند غیر از غرب هیچ جای دیگر هیچ سرگرمی نیست و این وابستگی فکری، وابستگی مغزی به خارج منشاء اکثر بدبختی های ملتهاست و نیز ملت ماست. در هر امری که پیش می آید، از باب اینکه مغزهای آنهایی که در راس بودند به طوری بار آمده بوده هست که از خودشان بکلی منحرف و قبله شان غرب شده بود. ایستادگی در برابر تهدیدات غرب و تا این وابستگی مغزی و فکری از بین نرود، رشد حقیقی پیدا نمی شود و شما نمی توانید مستقل بشوید، شما اگر بخواهید از همه وابستگی ها خارج شوید، اول این وابستگی مغزی را، قلبی را کنار بگذارید گمان نکنید که هرچه آنها دارند خوب هست، اگر یکی فرض کنید که یک پیشرفتی داشته باشد در صنعت به این دلیل این نیست که پیشرفت دارد در فرهنگ، گاهی اشتباهات مال همین جاهاست که آنکه مثلا فرض کنید فلان طیاره را درست می کند به خورد ما اینطور می دهند که همه چیزش اینطوری هست و حال آنکه نیست اینطور فرهنگشان مثل فرهنگ ما نیست، علم حقوقشان مثل ما نیست. علومشان مثل ما نیست علم فلسفه شان مثل ما نیست، طب هم از شرق اخذ کرده اند. کتب شرقی در دانشگاه های آنجا تا آن اواخر، به نظر برسد حالا هم باشد تدریس می شده هست، ما اگر بخواهیم از این بیچارگی بیرون برویم باید این وابستگی مغزی را کنار بگذاریم، باید دانشگاه های ما یک دانشگاه هایی باشد که تا مدتها زحمت بکشند این جوانها را از آن حال سابق رژیم شاهنشاهی بر گرداند به یک حال سالم رژیم اسلامی. باید زحمت بکشند، جوانهای ما هم باید جدیت کنند در این معنا که خودشان را گم کردند، پیدا بکنند، تا اسم کوچک غرب می آید، خودشان را نبازند. شما دیدید که در مقابل غرب ایستادید، آنهم در آن چیزی که غرب جلو افتاده هست، در نظامی، در تجهیزات عرض می کنیم که با سلاح و امثال ذلک، شما در مقابل اینها که زورمند بودند ایستادید و با دست خالی هم ایستادید و پیش بردید اگر قبلا به ما می گفتند که ما می خواهیم یک حرفی بزنیم که امریکا خوشش نیاید، می ترسیدیم، سابق هم اینطور بود که اگر یک مساله ای می شد تا سفیری که اینجا داشتند، لکن شما دیدید که قیام کردید و در مقابل قدرتهای بزرگ ایستادید و حریف خودتان را در عین حالیکه همه جدیت داشتند که باشد، عقب زدید، معلوم شد می شود مقابل غرب ایستاد می شود حتی جلوی. ” صحیفه نور. جلد ۱۱٫ صفحه ۱۸۴ “شما دانشجوهای عزیز خودتان در صدد این باشید که از غربزدگی بیرون بیائید، این گمشده خودتان را پیدا کنید گمشده شما خودتان هستید، شرق خودش را گم کرده، شرق باید خودش را پیدا کند. آنها در صددند که با هر ترتیب شده هست خودشان را به ما تحمیل کنند و شما باید مقاومت کنید. شمایی که می خواهید مستقل باشید، می خواهید آزاد باشید همچو خودتان سر پای خودتان ایستاده باشید، باید همه قشرها در این مملکت، همه قشرها بنای بر این بگذارند که خودشان باشند. باید کشاورزها بنای بر این بگذارند که خودشان از زمین روزی خودشان را بیرون بیاورند و مملکت را خودکفا بکنند و باید کارخانه های ما خودکفا بشوند و باید صنایع را خود این مردم، خود این توده های مردم صنایع را رشد بدهند و باید دانشگاهها خودکفا بشوند که احتیاج به دانش غرب نداشته باشند. ” صحیفه نور. جلد۱۱٫ صفحه ۱۸۵ وظیفه شرعی و الهی هست که کاری کنید که وابسته به غیر نباشید. سخنرانی ۶/۱۰/۵۸ “کشوری که تمام جهات و حیثیت خودش را از دست داده هست. ملت آن کشور برای جبران آنچه که از دست داده باید همه با هم اقدام بکنند. دولت یا قشر واحدی نمی تواند کاری صورت بدهد. این مرحله ای هست که همه باید متحد شوند و مسائل زیادی هم هست و بسیاری از آن اساسی هست مساله فرهنگ یکی از آن مسائل مهمی هست که ایران به آن مبتلا هست. چرا که فرهنگ ایران را یک فرهنگ استعماری کردند و مغزهای جوان ما را به طرف غرب سوق داده بودند. سعی و تلاش برای خودکفایی و بی نیازی “ما امروز اگر بخواهیم با این قدرت بزرگ مواجه باشیم و در این میدان شکست نخوریم احتیاج به چند امر داریم یکی اینکه اقتصاد خودمان را طوری کنیم که خودکفا باشیم که اولش قضیه زراعت هست. مزرعه ها، کشتزارها با فعالیت همه جانبه قشرهای مختلف کشت می شوند. شما می دانید که اگر یک مملکتی در اقتصاد مخصوصا این رشته اقتصاد که نان مردم هست، در این احتیاج به خارج پیدا کند و یک احتیاج مبرمی که نتواند خودش اداره کند خودش را و باید او را اداره کند این وابستگی آنهم در این رشته موجب این می شود که ملت ایران مملکت ایران تسلیم بشود به دیگران. اگر امریکا موفق بشود در این مطلبی که الان پیش آورده هست که همه قدرتها را دور خودش جمع کند و حصر اقتصادی بکند نسبت به ایران، انشاءا… موفق نمی شود. لکن ما باید طرف احتیاط را بگیریم اگر خدای نکرده موفق بشود و ایران را در حصر اقتصادی از جهات مختلف قرار بدهد که یک جهتش هم همین قضیه خواربارهایی هست که ما احتیاج به او داریم. خوب ما قاعدتا نمی توانیم دیگر مقاومت کنیم و این یک ضربه ای هست که به نهضت ما می خورد که ضربه به اسلام هست. پس تکلیف همه ماها هست که هر کس به حد مقداری که قدرت دارد در این امر کوشش کند. در امر زراعت. در امر دامداری هم دولت باید کمک کند و هم مردم باید به هم کمک کنند و هم کار بکنند مردم باید مشغول کار بشوند. یک مملکتی هست که احتیاج به نیروی کار دارد اگر این نیرو به خدمت دیگری کشیده شود این موجب این می شود که نتوانند این حاجتی که ملت دارد. برآورده کنند پس در راس همه چیزها این هست که یک کشوری راجع به ارزاقش محتاج نباشد به خارج، راجع به گوشتش و راجع به نانش و راجع به اینطور چیزهایش محتاج نباشند. ” ۴/۱۰/۵۸ سخنرانی تربیت نوباوگان به صورت صحیح. “اگر نوباوگان در مراکز آموزش تربیت صحیح شوند و حیله های استعمار به دیگران و احساس و توطئه های همه جانبه آنان را لمس کنند در دانشگاه برای عمال استعمار توفیق کمتری حاصل می شود و لهذا در دبستانها و دبیرستانها و قبل از هر دو به دانشگاهها در ساختن جهاز استعماری شرق و غرب برای حدود به دانشگاه اهمیت خاصی احساس می کنند. از این رو هست که باید دستگاه های آموزشی متعهد و دلسوز برای نجات کشور اهمیت ویژه ای در حفظ نو پایان و جوانان عزیزی که استقلال و آرزوی کشور در آینده منوط به تربیت صحیح آنان هست قائل باشند و نیز این مرد هست که نقش معلمان و اساتید در تربیت و تهذیب دانش آموزان و دانشجویان به عنوان اساسی ترین و موثرترین نقش. مطرح می گردد و همه دیدید که گرایش آنان، به شرق و غرب برای کشورمان چه فاجعه ها آفرید و دانشگاه را به صورت دژ محکمی برای خدمت به شرق و غرب در آورد و اکثریت قاطع غرب و شرق زدگان این مملکت را به عنوان فارغ التحصیلان تحویل جامعه داد. اکنون به معلمان متعهد و مسئول دبستانی و دبیرستانی هست تا با کوشش خود جوانانی را تحویل دانشگاهها دهند که با آگاهی از انحرافات گذشته دانشگاه بر فرهنگ غنی و مستقل اسلامی ایرانی تکیه کنند و بر اساتید متعهد هست تا به باز شدن دانشگاه ها در صورت تماشا انحراف و گرایش جوانان به یکی از دو قطب قدرت و مکر آنان را به توطئه ها و شیطنت ها آگاه کنند و جوانانی متعهد نسبت به مصالح کشور و اگاه به اهداف اسلام تحویل جامعه دهند و مطمئن باشند که با این خدمت به استقلال و آزادی کامل میهن عزیزشان تضمین خواهند شد. ” منبع: صحیفه نور. جلد ۱۵ . صفحه ۱۶۱

دوشنبه ، ۴آبان۱۳۹۴

[تماشا متن کامل خبر]

راه های مقابله با نفوذ غرب و درمان آن از دیدگاه امام (ره)

منبع : پورتال پورتال۱

لطفا نظر خود را درباره راه های مقابله با نفوذ غرب و درمان آن از دیدگاه امام (ره) با ما در میان بگذارید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موبایلتو شارژ کن