X

اپلیکیشن شارژ

#احساس#دلباختگی#میکند.#ﻋﻄﺮ ﺗﻮ ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ ﺑ…


#احساس#دلباختگی#میکند.#ﻋﻄﺮ ﺗﻮ ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ ﺑﺎﺯﻡ
#ﭼﺮﺍ ﺑﺎ ﺗﻨﻬﺎﯾﻢ ﺑﺴﺎﺯﻡ
#ﭼﺮﺍ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺗﻮ ﻧﮕﺮﺩﻡ
#ﭼﺮﺍ ﻓﺮﺩﺍﻣﻮ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻧﺴﺎﺯﻡ
#ﮐﯽ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﺑﻬﺘﺮ
#ﮐﻨﺎﺭ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﻦ ﯾﮑﯽ ﺷﻪ
#ﻫﻤﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻭ ﺩﻟﺨﻮﺷﯿﻢ ﺷﻪ
#ﺍﻣﯿﺪ ﻣﻦ ﻭﺍﺳﻪ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ ﺷﻪ
#ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ﯾﺎﻻ ﺑﯿﺎ ﺑﯿﺎ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ
#ﮐﻢ ﺩﺍﺭﻩ ﺗﻮﺭﻭ ﻗﻠﺒﻢ،ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻮ ﺷﺪﻡ…
#ﻣﯿﺪﻭﻧﻢ ﻗﻠﺐ ﺗﻮ ﺩﺭﮔﯿﺮﻣﻪ
#ﻓﮑﺮ ﺗﻮ ﭘﯿﺶ ﻣﻨﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﻪ
#ﻣﯿﺪﻭﻧﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ
#ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺳﻬﻢ ﻣﻨﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﻪمنبع توسط niloofaram

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *